www.azen.az
Xidmət
Əsas səhifə >   Xidmət

Xidmət /012/ 050/ 498 14 84

Almaniyanın xidmət mərkəzlərində mütəxəssislərin çoxpilləli tədris sistemi, toplanmış təcrübə ilə birlikdə təmir və xidmət üzrə müntəzəm surətdə yeniləşdirilən tam həcmli məlumat cox yüksək ixtisas səviyyəsini təmin edir və mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq hər bir məsələnin effektiv həllini tapmağa imkan verir. Xidmət üzrə əməkdaşların peşəkarlığının yüksəlməsi və istehsalçı zavodun ən yeni işləmələri ilə tanış olması məqsədi ilə onları müntəzəm surətdə hazırlaşdırırlar. Bir neçə briqadanın və xidmət maşınlarının olması müştərilərin müraciətinə ən qısa müddətdə cavab vermək üçün imkan verir.

Bizim anbarımızda cox çeşidli ehtiyat hissələrinin geniş seçimi təqdim edilmişdir ki, bu da təmir müddətini xeyli azaltmağa imkan verir. Müştərilərə diqqətlə yanaşma əməkdaşlarımızın şərtsiz vəzifəsidir.